Ceník a lhůty revizí elektrických zařízení

Cena revize elektrické instalace se nedá dopředu zcela přesně určit. Odvíjí se od dostupnosti, složitosti, stavu a rozsahu revidovaného elektrického zařízení, dostupnosti technické dokumentace, protokolu o určení vnějších vlivů atd. Proto Vám pro Vaši představu o cenách předkládáme pouze orientační základní ceník.

Veškeré ceny revizí jsou včetně vypracování zprávy o provedené revizi a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Ceny jsou uvedeny bez zákonem stanovené DPH. Cena obsahuje vedení evidence revidovaného zařízení s automatickým včasným připomenutím následných, zákonem a normou daných, pravidelných revizí. Tím Vám odpadá starost a další náklady spojené s touto administrativní činností a zároveň neriskujete možné sankce od kontrolních institucí.


Ceník revizí

Revize elektrických instalací 

Byt, kancelář, provozovna atd. (4 okruhy - jističe)

950,- Kč

Rodinný dům, budova atd. (8 okruhů - jističů)

1500,- Kč

Cena za každý další okruh - jistič (dle celkového počtu a složitosti)

50 - 90,- Kč 

Revize LPS - ochrany před bleskem (hromosvod)

LPS rodinného domku, budovy 1–2 svody

900,- Kč

LPS cena za každý další svod

250,- Kč

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů (cena je včetně rozlišovacích štítků a evidence)

Základní cena zahrnující 20 kusů spotřebičů nebo nářadí 

2000,- Kč

Cena za každý další spotřebič nebo nářadí (dle celkového počtu a složitosti) 

45 - 100,- Kč

Ceny jsou platné v Praze, Českých Budějovicích, Prachaticích a přilehlých obcích.
V ostatních lokalitách se připočítává cena za dopravu a to 8 Kč za ujetý kilometr.

 

Lhůty revizí 

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení dle ČSN 33 1500


Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300)

Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty
v rocích

základní, normální

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5

venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1


Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení

 

Revizní lhůty
v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3 CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

---

1

prozatimní zařízení staveniště

---

0,5


Lhůty pravidelných revizí LPS - ochrany před bleskem (hromosvodů)

Druh objektu

 

Revizní lhůty
v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

Ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5

  

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů a ručního elektrického nářadí
dle ČSN 33 1600 ed. 2 

skupina

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce
včetně elektrického ručního nářadí

ostatní nepřipevněné spotřebiče
A

před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

třídy I

 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců

třídy II a III

 1x za 6 měsíců
C

třídy I

 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců

třídy II a III

 1x za 12 měsíců
D

třídy I

 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

třídy II a III

E

třídy I

 1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

třídy II a III


Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně př.stupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti

POZNÁMKY
1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.
2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
4. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
5. Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
6. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Provádějí se měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.
7. U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.


Kontakt

FABRICA CZ s.r.o.
Královická 2321/83 Praha 10 - Strašnice
604 997 999
26441322
DIČ CZ26441322