domovy se zvláštním režimem

fabrica medica

O nás

Naše společnost se zabývá projektovou činností, výstavbou a správou nemovitostí po celém území České republiky. Působí v tomto oboru již déle než 20 let. V současné době je naší prioritou zajištění a správa objektů využívaných naší partnerskou společností ALZHEIMER HOME, která v našich objektech zajišťuje provoz domovů se zvláštním režimem a nabízí tak v České republice unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. Specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Všech zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány v komfortních, bezpečných a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybavených pobytových zařízeních sociálních služeb – domovech se zvláštním režimem. Od ostatních poskytovatelů se odlišujeme unikátním propojením zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší dosažitelné úrovni. Našim klientům, pokud je to vhodné a účelné, poskytujeme vyšetření a ambulantní ošetření přímo v domově. Našimi spolupracovníky jsou špičkoví odborníci v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie a neurologie, též zkušení internisté, kardiologové a další ambulantní specialisté. Součástí péče jsou služby fyzioterapeutů a nutričního terapeuta. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol psychického i fyzického stavu našich klientů a díky telemedicínským technologiím trvalou, 24-ti hodinovou dostupnost našich lékařů. Tak jsme schopni zachytit každou změnu zdravotního stavu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim.